Čo je autizmus

Poruchy autistického spektra (PAS) sú skupinou porúch mentálneho vývoja, ktorú skrátene nazývame autizmus. Autizmus totiž nie je len „jeden“. Ide o celú skupinu porúch, ktoré majú rozdielne prejavy a dôsledky. Odborníci ju definujú rôzne:

AUTIZMUS JE MENTÁLNE POSTIHNUTIE, ktoré

  • jedincovi bráni triediť informácie a porozumieť im
  • ovplyvňuje komunikáciu jedinca s ostatnými a jeho vnímanie sveta a ostatných ľudí
  • narušuje duševný vývoj dieťaťa v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti

 

  • Aké druhy autizmu poznáme?


    Poruchy autistického spektra (PSA) sa tiež nazývajú pervazívnymi vývinovými poruchami (PVP). Slovné spojenie PERVAZÍVNA PORUCHA znamená, že duševné abnormality prenikajú do všetkých oblastí myslenia a sú v rôznej miere prenikavým rysom správania vo všetkých situáciách.

    Klasifikácia druhov porúch autistického spektra je založená na niekoľkých uhloch pohľadu. Prvá skúma poruchy podľa sociálneho správania a rozlišuje 3 typy:

  • Podľa diagnostických kritérií Medzinárodnej zdravotníckej organizácie sa poruchy autistického spektra klasifikujú na tieto podtypy: