Zamestnanie

Proces osamostatnenia je pre ľudí s poruchami autistického spektra ťažký už v detstve a dospievaní, naozaj komplikovaným sa však stáva najmä v momente dospelosti. Kým bežní ľudia sa po ukončení vzdelávania môžu zamestnať, autisti sú často odkázaní na pomoc svojej rodiny aj v produktívnom veku.

Miera nezamestnanosti autistov je takmer stopercentná. Tento problém negatívne ovplyvňuje nielen život autistov a ich rodín – má aj celospoločenský rozmer. Vyčlenenie autistov z pracovného života spôsobuje reťazec závislosti na rodine a podpore od štátu, ktorého sekundárnym efektom je tiež izolácia a osamelosť.

 

Dizajnujeme riešenie segregácie autistov


Poruchy autistického spektra majú veľmi rôznorodé prejavy a nie každý autista je schopný pracovať. Takisto je množstvo prác, ktoré sú pre ľudí s poruchou autistického spektra vyslovene nevhodné. Na druhej strane však existuje množstvo povolaní, pri ktorých je možné niektoré „deficity“ autistov využiť v prospech úloh či zadaní a je možné dospieť k spokojnosti na oboch stranách – autistu aj zamestnávateľa.

Jednou z najdôležitejších aktivít občianskeho združenia SPOSA je práve dizajnovanie efektívneho, rýchleho a dostupného riešenia, ktoré môže odstrániť segregáciu autistov a porušovanie práv tejto komunity.

Toto riešenie môže priniesť prerušenie uzavretého kruhu závislosti a priniesť výhodný a fungujúci ekonomický model, ktorý pozitívne ovplyvní celú spoločnosť.
 
 
Donorom projektu „Autisti v práci“ je nadácia Velux, vďaka ktorej sa celá iniciatíva dodnes realizuje.