Aktivity

Osveta a vzdelávanie


Rozvíjame významnú informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu zameranú na rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnosť. Pre lepšie pochopenie odporúčame pozrieť krátky dokument RTVS – Cesta, alebo si prečítajte niektorú z našich štúdií. Vo formáte .DOC si ich môžete stiahnuť na odkazoch nižšie:

 

Dobrovoľníctvo


SPOSA organizuje spoluprácu s dobrovoľníkmi z celého sveta prostredníctvom medzinárodného programu Erazmus +. Dobrovoľníci z rôznych krajín prichádzajú na stáže do nášho strediska, kde venujú svoj čas a energiu ľuďom s autistickými poruchami.

Dobrovoľníci pomáhajú pri dennej agende centra, alebo sa zúčastňujú na pobytoch či víkendových aktivitách. Ich pracovná doba je obvykle od 12.00 do 18.00, za mesiac majú nárok na dva dni voľna. Ich úlohy môžu byť rôzne, napríklad môžu

  • organizovať a pomáhať pri aktivitách v SPOSA
  • pomáhať so vzdelávaním autistov a pochopením ich potrieb
  • poskytovať autistickým deťom jednoduché formy terapie
  • pomáhať autistom s každodennými povinnosťami a sebaobsluhou
  • navštevovať múzeá, výstavy, plávanie, či tanečné hodiny spoločne s autistickými deťmi
  • zúčastniť sa rehabilitačných pobytov pre rodiny s autistickými deťmi

 

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Napriek tomu, že dobrovoľníci nemusia mať žiadne špeciálne vzdelanie, uprednostníme tých, ktorí študujú či pracujú v spriaznených odvetviach. Hľadáme najmä trpezlivých, flexibilných ľudí, ktorých zaujíma problematika autizmu a majú chuť pomáhať ľuďom s touto poruchou.

Dobrovoľníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu, dostávajú vreckové. Počas ich pôsobenia v SPOSA sa im venujú zamestnanci a vedenie organizácie.

 

Podstatou dobrovoľníctva je obojsmerná výmena skúseností a energie.


 

Pobyty


SPOSA organizuje raz až dvakrát do roka letné tábory pre rodiny s autistickými deťmi. Sú vynikajúcou príležitosťou pre rodičov, ktorí si môžu oddýchnuť a spoznať sa ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnými životnými situáciami. Zároveň majú príležitosť na otvorenie dôležitých tém, ktoré môžu riešiť s pomocou odborníkov.

Sociálne poradenstvo


V poradni zabezpečujeme komplexný vstup pre riešenie situácie v rodine, v ktorej sa vyskytla autistická diagnóza. Prijímame nových klientov a riešime ich aktuálne a prognostické otázky, o diagnostike, primeranej intervencii, začlenenia dieťaťa do špeciálnych školských zariadení a  integráciu autistického dieťaťa. Veľký dôraz kladieme na poradenstvo pre rodičov. Poradňa poskytuje poradenstvo klientom z celého Slovenska a spolupracuje s mnohými špecializovanými pracoviskami. Nezabúdame ani na riešenie sociálnych otázok rodiny s autistickým dieťaťom.