Návod pre príbuzných

Dieťa s poruchou autistického centra ovplyvňuje celú rodinu. Rodičia, súrodenci, starí rodičia, ale aj vzdialení príbuzní sa musia s novou situáciou vyrovnať a zžiť sa s ňou.

„Predstavte si, že celý život snívate len o tom, ako sa dostať do Talianska. Všetko pripravíte, ale keď sa vydáte na cestu, zistíte, že v skutočnosti mierite do Holandska. Keby ste strávili život tým, že budete oplakávať Taliansko, nikdy neobjavíte kvality Holandska. Keď tam už chvíľu ste, začnete si všímať jeho krásy. Tulipány, veterné mlyny, Rembrandtove obrazy.“

Parafráza myšlienky eseje Vitajte v Holandsku od Emily Perl Kingsley, matky postihnutého dieťaťa.

 

Rodičia


Každý rodič si želá, aby bolo jeho dieťa zdravé a šťastné. Diagnostikovanie poruchy autistického spektra je preto pre mnohých rodičov ťažkou ranou. Autiszmus pritom neznamená automaticky nešťastie. Autistické deti sú v mnohých veciach odlišné, no sú to plnohodnotné bytosti s bohatým vnútorným svetom. Niektorí dokážu pri správnom prístupe dosahovať veľkú mieru samostatnosti a úspechy v rôznych oblastiach.

S autistickým dieťaťom treba pracovať neustále, no najťažšiu úlohu majú rodičia pred sebou v predškolskom a rannom školskom veku. V tomto období sa musia snažiť ho čo najintenzívnejšie viesť k samostatnosti a rozvíjať jeho komunikačné a sociálne schopnosti.

Korigujte svoje očakávania. Nevzdávajte sa, no nebuďte ani prehnane ambiciózny. Neporovnávajte svoju rodinu s ostatnými. Vaše dieťa má možno schopnosti, ktoré dnes nedokážete oceniť. Pracujte spoločne s ním na zlepšovaní jeho sociálnych a komunikačných zručností.

Autistické dieťa môže predstavovať veľký tlak na manželstvo, keďže muži a ženy sa s podobnými životnými situáciami vyrovnávajú odlišne. Ak máte pocit, že si neviete dať rady, vyhľadajte odbornú pomoc.

 

Súrodenci


Je jedno, či je autistické dieťa najmladšie, najstaršie, alebo v strede. Väčšina rodičov sa obáva, aký efekt bude mať porucha jedného dieťaťa na jeho súrodencov. Výskumy však ukazujú, že súrodenci autistov sa vyvíjajú úplne v poriadku a podľa štúdie publikovanie v Journal of Autism and Developmental Disorders sú súrodenci autistov dokonca psychologicky a emočne vyrovnanejší ako súrodenci bežných detí. Na druhej strane však potvrdila predpoklad, že na dobré vzťahy súrodencov vplývajú aj iné faktory, napríklad výška príjmu domácnosti a podobne.

 

Starí rodičia a ostatní príbuzní


Staré mamy a starí otcovia, tety a strýkovia. Celá rodina by mala byť čo najpodrobnejšie informovaná o tom, čo sa deje. Oplatí sa to vysvetliť aj tým členom, s ktorými nie ste pravidelne. Všetci by mali vedieť, o akú diagnózu ide, čím je spôsobená a ako sa prejavuje. Mali by ste sa snažiť všetkých príbuzných do hĺbky informovať o špecifickom správaní vášho dieťaťa dať im návod, ako sa majú správať v jeho prítomnosti oni. Dbajte na to, aby všetci pochopili, že za správaním vášho dieťaťa nie je rozmaznanosť, ale diagnóza. Ak je to dieťaťu príjemné, umožnite mu tráviť čas s príbuznými, ak nie – nenúťte ho.

 

Spolužiaci a priatelia


Deti s poruchami autistického spektra obvykle navštevujú špeciálne zariadenia, kde sa im venujú špeciálni pedagógovia a ich spolužiaci sú, rovnako ako oni, odlišní. Pri kontakte s ostatnými deťmi výsledok veľmi závisí od rozsahu a typu poruchy, sociálnych a komunikačných zručností a podobne. V prípade, že má vaše dieťa poruchu, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná, ale môže sa prejaviť, je dobré pri nadväzovaní kontaktu s cudzími upozorniť na to, že vaše dieťa je iné.