Príznaky a diagnostika

Poruchy autistického spektra sú veľmi špecifické najmä tým, že je často veľmi náročné nájsť hranicu medzi takzvanou normálnosťou a abnormalitou. Niektoré abnormality môžu byť zamenené za povahovú črtu, často sa tiež pri deťoch hovorí o rozmaznanosti či neposlušnosti. Hranica je síce tenká, no skúsený odborník ju vie nájsť.

Ak si chcete overiť, ako na tom ste, vyskúšajte

Test autizmu

Test samozrejme poslúži na základnú samodiagnostiku. Ak však chcete mať istotu, poprípade máte podozrenie na autizmus u dieťaťa, obráťte sa na odborníkov. Viac informácií nájdete v sekcii KDE NÁJDEM POMOC.

AUTIZMUS U DETÍ


Pri včasnej diagnostike u detí je určenie diagnózy je ešte o niečo ťažšie. Kedy treba spozornieť?

  • Podľa schopnosti adaptability a sociálnej interakcie rozdeľujeme typy autizmu na: