Kde nájdem pomoc?

Centrá diagnostiky


Prvé kroky pri podozrení na niektorú z porúch autistického spektra by mali smerovať k všeobecnému lekárovi. Ten by vás mal v ideálnom prípade odporučiť na vyšetrenie k špecialistovi. Diagnostikovanie týchto porúch „obvodným“ lekárom je niekedy problematické, keďže nie každý sa orientuje v tejto téme. V prípade, že máte podozrenie na poruchu aj napriek zamietavému postoju všeobecného lekára či lekárky, môžete sa obrátiť na niektoré zo špecializovaných diagnostických centier. Všeobecný lekár by vás mal odporučiť k špecialistovi, ktorým je v tomto prípade psychiater alebo neurológ. Okrem nemocníc sa však môžete obrátiť aj na niektoré zo špecializovaných diagnostických centier.

Zariadenia sociálnych služieb


Ak sa vaše podozrenie potvrdilo a vám či niekomu z vašich blízkych odborníci diagnostikovali niektorú z autistických porúch, budete pravdepodobne potrebovať pomoc v rôznych oblastiach. Veľmi užitočné je pre vás vyhľadať niektoré zo zariadení sociálnych služieb. Okrem toho, že aj v týchto zariadeniach vám môžu pomôcť s diagnostikou, odborníci v nich vedú rôzne druhy terapií, poskytujú poradenstvo a pracujú nielen s autistami, ale aj s rodinnými príslušníkmi.

ZOZNAM DIAGNOSTICKÝCH CENTIER A ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:


Ak vám na našej stránke chýba vaše diagnostické centrum alebo zariadenie sociálnych služieb, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese: sposa@changenet.sk. Radi ho doplníme.