SPOSA

O nás


Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava (SPOSA) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých poruchami autistického spektra.

Naším cieľom je presadzovať a podporovať všetky opatrenia a aktivity, ktoré budú zlepšovať podmienky a kvalitu života osôb postihnutým autizmom a ich rodín.

Spoločnosť vznikla v roku 1994 a má celoslovenskú pôsobnosť. SPOSA Bratislava je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku. SPOSA združuje 23 regionálnych organizačných jednotiek.