Autista a voľný čas

Pri akejkoľvek aktivite, ktorú plánujete s autistickým dieťaťom vykonávať, je dôležité mu vopred veľmi podrobne vysvetliť, čo ho čaká (samozrejme s použitím takých komunikačných prostriedkov, aby bolo schopné vás pochopiť). Rovnako ako pri edukačných aktivitách, aj pri voľnočasových aktivitách je dôležité nastaviť pravidelný režim a dodržiavať ho.

O type aktivít rozhoduje opäť miera postihnutia a typ poruchy. Deti s vyvinutými komunikačnými a sociálnymi zručnosťami môžu navštevovať krúžky rovnako ako bežné deti. Samozrejme, o diagnóze dieťaťa je nutné informovať osoby, ktoré sú za deti v určenom čase zodpovedné. Ak je dieťa ešte malé alebo mu porucha nedovoľuje sa zúčastňovať kolektívnych činností, vytvorte mu program doma.

Tipy na voľnočasové aktivity:

  • Kreslenie
  • Hudba
  • Spoločenské hry
  • Pohybové hry
  • Športové aktivity

Tak isto ako pri bežných deťoch je veľmi podstatné, aby mali autistické deti čas samé na seba, kedy môžu (v rámci bezpečnosti) robiť, čo sami chcú. Treba však mať na pamäti, že pri diagnóze autizmu býva často poškodené centrum imaginácie a deti sa nie vždy vedia spontánne hrať.