Rodina

Rodina má pred sebou neľahkú úlohu – musí sa vyrovnať s diagnózou, odrážať útoky okolia, ktoré si často myslí, že problém je v tom, že rodičia nezvládli výchovu svojho dieťaťa. Rodiny majú často tendencie sa izolovať a prispôsobovať celý životný rytmus diagnóze autizmu. Je však veľmi dôležité si uvedomiť, že to tak nemusí byť. Pre duševné zdravie všetkých členov rodiny vrátane autistu je naopak veľmi dôležité, aby sa rodina v rámci možností neizolovala, nevzdávala sa svojich tradícií a dokázala nájsť rovnováhu medzi tým, čo je potrebné a tým, čo prináša jednotlivým členom rodiny uspokojenie.

  • Zistiť viac
  • Zistiť viac
  • Zistiť viac
  • Zistiť viac
  • Zistiť viac