Prečo zamestnať autistu?

Poruchy autistického spektra sú mimoriadne rôznorodé a bolo by veľmi zavádzajúce si predstavovať všetkých autistov ako usilovných a pedantných ľudí s nekonečnou trpezlivosťou. Sú aj takí, spektrum porúch a ich miera je však veľmi odlišná. Preto je veľmi podstatné identifikovať schopnosti konkrétneho človeka individuálne a poskytnúť mu priestor na realizáciu podľa jeho schopností.

 

Spoločenská zodpovednosť by mala byť skutočná, nie len papierová.


Zamestnávateľov môžu schopnosti autistu motivovať v rovnakej miere, ako ho odrádzať. Podstané je si uvedomiť, že nezamestnaný ľudia s pracovným potenciálom vytvárajú zbytočnú záťaž pre sociálny systém a ich integrácia môže firme slúžiť ako základný pilier skutočnej, nielen papierovej spoločenskej zodpovednosti.

V prípade, že sa zamestnávatelia zapoja do nášho projektu, budú sa môcť pochváliť naozaj výnimočnou CSR nálepkou, ktorá vďaka našim propagačným aktivitám nebude potrebovať dodatočné vysvetľovanie. Partneri nášho projektu budú mať na čo hrdí.