Poradenstvo

V poradni zabezpečujeme komplexný vstup pre riešenie situácie v rodine, v ktorej sa vyskytla autistická diagnóza. Prijímame nových klientov a riešime ich aktuálne a prognostické otázky, o diagnostike, primeranej intervencii, začlenenia dieťaťa do špeciálnych školských zariadení a integráciu autistického dieťaťa. Veľký dôraz kladieme na poradenstvo pre rodičov – každý mesiac sa konajú rodičovské stretnutia, na ktorých sú prítomní odborní pracovníci. Ich priebeh si vždy určujú samotní rodičia a majú terapeutický charakter. Poradňa prijíma klientov z celého Slovenska a spolupracuje s mnohými špecializovanými pracoviskami. Nezabúdame ani na riešenie sociálnych otázok rodiny s autistickým dieťaťom.