Pomocou crowdfundingovej kampane sme vyzbierali 6 754 €. Ďakujeme!

Pomocou crowdfundingovej kampane sme vyzbierali 6 754 €. Ďakujeme!

Touto cestou vám chceme poďakovať za vaše doterajšie príspevky.

Nielen že sa nám podarilo dosiahnuť minimálnu cieľovú sumu, ale aj po jej dosiahnutí ste nás neprestali podporovať.

Sami sme to nečakali.

Ďakujeme.